Försurning och övergödning

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version


Illustration: Lars-Erik Håkansson

Försurning av mark och vatten och övergödning av miljöer på land och i kustnära hav orsakas till stor del av samma föroreningar: svavel, kväveoxider och ammoniak.

Försurningen orsakas främst av det luftburna nedfallet av svavel.

Kväveföreningar (kväveoxider och ammoniak) är den viktigaste orsaken till övergödning av naturmiljöer på land och i kustnära hav, men kan  också bidra  till försurningen.

Ytterligare en faktor som bidrar till försurningen är skörd av biomassa, t.ex. vid normalt skogsbruk. Eftersom som utsläpp och nedfall av luftföroreningar sakta men säkert minskar, blir skogsbrukets bidrag till försurningen efterhand allt större.