Klimatförändringar

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

Effekten av människans utsläpp av klimatpåverkande gaser brukar kallas växthuseffekten.

Men tack vare att vi har en atmosfär runt jorden som innehåller koldioxid och vattenånga finns det också en naturlig växthuseffekt. Utan atmosfär skulle den globala medeltemperaturen vara -18°C, att jämföra med dagens cirka +15°C.

De mänskligt orsakade utsläppen av så kallade växthusgaser leder till att atmosfärens värmehållande förmåga förstärks. Man kan säga att den "värmande kofta" som finns kring jorden blir tjockare.

Mycket tack vare de stora och genomarbetade utvärderingar av kunskapsläget som gjorts av IPCC (se nedan) råder det idag bred enighet bland klimatforskarna om att våra utsläpp av växthusgaser påverkar jordens strålningsbalans.

Planeten blir varmare, men det är ännu svårt att säga hur stora effekterna blir och var de kommer att få störst genomslag.

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change

I samarbete mellan de båda FN-organen UNEP och WMO bildades den internationella forskarpanelen IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 1988.

IPCCs senaste utvärdering presenterades 2007. Arbetet har dessutom genomgått både en vetenskaplig och politisk granskning. Det rör sig därmed om en av de mest omfattande internationella utvärderingar av forskningsresultat som överhuvudtaget gjorts.

Att sedan inte alla forskare håller med om allt i IPCCs rapport ligger i sakens natur - det finns knappast någon fråga av rang där alla forskare tycker lika. Men genom att samla en stor majoritet av forskarvärlden till samsyn har IPCC rapporter och slutsatser haft mycket stor betydelse för klimatfrågans politiska utveckling.

Läs mer:

- IPCC (på engelska)