Politik

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version


       Illustration: Lars-Erik Håkansson

 

Luften är en i högsta grad internationell fråga - föroreningarna känner inga gränser. De viktigaste som händer på området är följande:

 

Konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP-konventionen). Ett ramavtal som omfattar Europa och Nordamerika och som skrevs under 1979. Har sedan dess kompletterats med en rad protokoll där länderna åtar sig att minska utsläppen av olika föroreningar.

Läs mer >>

 

Internationell sjöfart är en sektor som länge helt saknat miljökrav för utsläpp till luft. Sjöfartens utsläpp fortsätter därför att öka och blir allt viktigare i takt med att utsläppen på land minskar. Sedan 2005 finns vissa miljökrav i ett protokoll under MARPOL-konventionen (Annex VI).

Läs mer >>

 

Luftpolitiken inom Europeiska Unionen var länge splittrad. Sedan mitten av 1990-talet sker dock ett mer strukturerat arbete med övergripande luftvårdsstrategier, som ofta följs upp med skärpta utsläppsregler. EU har också varit en pådrivande kraft i de internationella klimatförhandlingarna.

Läs mer>>

 

På klimatområdet tillkom FNs klimatkonvention 1992. Den omfattar hela jorden och kompletterades 1997 med Kyotoprotokollet, där världens rika länder lovade att börja minska sina utsläpp. Förhandlingar om nya, mer omfattande åtaganden pågår.

Läs mer >>

 

Svensk miljöpolitik ligger utanför Luftförorenings- och klimatsekretariatets arbetsområde. Här hänvisar vi istället till våra medlemsorganisationer.